برنامه زنده "در مسیر توسعه" ویژه بررسی مسائل و مشکلات مناطق زلزله زده قطور

برنامه زنده "در مسیر توسعه" ویژه بررسی مسائل و مشکلات مناطق زلزله زده قطور

با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی

دوشنبه 26 خرداد ساعت 19 از سیمای مرکز آذربایجان غربی