افتتاح دادگاه عمومی بخش فیرورق شهرستان خوی همزمان با هفته قوه قضائیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، دادگاه عمومی بخش فیرورق با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و گروسی رئیس کل دادگستری استان افتتاح گردید.