سفر والی استان وان ترکیه به شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، والی استان وان ترکیه جهت شرکت در پنجاه و چهارمین جلسه کمیته فرعی امنیتی خوی – وان به شهرستان خوی سفر نمود.

والی استان وان پس از استقبال رسمی سید محمد عابدی در فرمانداری، دفتر یادبود معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی را امضا نمود.

گفتنی است جلسات کمیته فرعی امنیتی خوی- وان هر دو ماه یک بار در شهرستان خوی و استان وان برگزار می شود .