بازدید شبانه و سرزده فرماندار ویژه شهرستان خوی از کشتارگاه صنعتی طیور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی بصورت شبانه و سرزده از فعالیت کشتارگاه های طیور، وضعیت رعایت مسائل و پروتکل های بهداشتی و فرایند تولید مرغ از زمان ورود محموله های مرغ زنده، کشتار، بسته بندی، نگهداری در سردخانه و در نهایت حمل بهداشتی مرغ های کشتار روز بازدید نمود.

حسین عباسی در این بازدید به اهمیت نقش کشتارگاه های طیور در بهداشت عمومی جامعه اشاره کرد و افزود: برای پیشگیری از بروز و شیوع بسیاری از بیماریهای طیور و نقش کشتارگاههای طیور در این رابطه ضروری است نهادهای مربوطه بصورت مستمر بر فعالیت این واحدها نظارت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به وجود حلقه های زنحیره ی تولید مرغ در شهرستان بر اتصال این حلقه ها تاکید نمود.