برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از کرونا ویروس شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس شهرستان خوی به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

سید محمد عابدی فرماندار و رئیس ستاد پیشگیری از کرونا ویروس شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا اظهار داشت: میزان رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری در جامعه کاهش یافته که این موضوع باعث افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا شده است.

وی تصریح نمود: از مردم درخواست می نمایم تا پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند و در اماکن عمومی و تجمعات از ماسک استفاده نمایند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در ادامه به برگزاری امتحان های پایان ترم اشاره کرد و افزود: امتحان های پایان ترم دانشگاه هاه و مراکز آموزش عالی باید به صورت مجازی برگزار شود.