بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خوی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی