با حضور فرماندار ویژه خوی

برگزاری جلسه هیأت امنای مؤسسه تولیت شمس تبریزی

برگزاری جلسه هیأت امنای مؤسسه تولیت شمس تبریزی
جلسه هیأت امنای مؤسسه تولیت شمس تبریزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی؛ جلسه هیأت امنای مؤسسه تولیت شمس تبریزی در خصوص برگزاری جشنواره شمس تبریزی با حضور فرماندار ویژه خوی و جمعی از روسای ادارات در محل سالن شماره سه فرمانداری برگزار و در جهت هرچه باشکوه تر برگزاری جشنواره در مهرماه تصمیم گیری شد.