بازدید سرزده فرماندار ویژه شهرستان خوی از برخی از ادارات

 به گزارش فرمانداری ویژه شهرستان خوی حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی، صبح امروز ضمن بازدید سرزده از دانشکده پرستاری و بهداشت، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان خوی، از نزدیک در جریان مسائل این مراکز قرار گرفت.