برگزاری جلسه شورای ترویچ فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت ایجاد باغ موزه دفاع مقدس با حضور امام جمعه و سرپرست فرمانداری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای ترویچ فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت ایجاد باغ موزه دفاع مقدس با حضور امام جمعه و  سرپرست فرمانداری شهرستان خوی برگزار شد.