بازدید فرماندار شهرستان خوی از از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در ادارات و بانک ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در ادرات و بانک ها بازدید نمود.