برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور فرماندارشهرستان خوی و مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه مشکلات کارگران در حوزه تامین اجتماعی از جمله بیمه بیکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.