برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی ، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این شورا برگزار شد.
تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی در این جلسه ریشه بیشتر جرائم را موادمخدر دانست و افزود: برای کاهش جرائم باید با این ماده خانمان سوز مبارزه نمود.  وی افزود باید باور کنیم اعتیاد یک نو بیماری است  و درمان هم دارد و بایددر زمینه درمان و بعد از درمان  مورد حمایت  خانواده ها و جامعه  و مسئولین قرار گیرد، یکی از مهمترین کارها  ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان است  که دولت  تسهیلات زیادی را در اختیار  بهزیستی قرار داده که واجدین شرایط می توانند از آن بهره‌مند شوند.
در ادامه این جلسه موسسه خیریه پیشگیری و ترک اعتیاد عین الحیات گزارشی از عملکرد این موسسه را  به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی ارائه نمود.