برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.
بررسی وضعیت اشتغال جوانان در حوزه صنعت و خدمات کشاورزی، نحوه برگزاری کارگاه های کارآفرینی و اشتغالزایی و بررسی نحوه فعال سازی و بهره برداری از فرصت های جدید اشتغالزایی و کارآفرینی در حوزه فناوری استارت آپ از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.