بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند احداث بیمارستان آیت الله خوئی

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند احداث بیمارستان آیت الله خوئی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از بیمارستان آیت الله خوئی بازدید  و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات احداث این بیمارستان قرار گرفت و دستورات لازم را برای حل مسائل و مشکلات این بیمارستان صادر نمود.