برگزاری جلسه کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا به ریاست مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی

مصطفوی رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا در آذربایجان غربی:

طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از روز شنبه اجرا می شود.

شهرهای آذربایجان غربی شامل: پلدشت،اشنویه،ارومیه،چایپاره، خوی،سردشت، شوط، میاندوآب، نقده و سلماس در وضعیت قرمز و شهرهای ماکو، مهاباد، چالدران، بوکان،تکاب،شاهین دژ و پیرانشهر در وضعیت نارنجی هستند.

۱۴ دستگاه اجرائی در اجرای این طرح مسئولیت مستقیم دارند.

محدودیت ها ۵ دسته ادارات، تجاری،بازرگانی و تجاری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تردد خودروها را شامل می شود.

لازمه اجرای درست و صحیح این طرح همکاری و هم افزایی مردم و دستگاه های اجرائی است.