بازدید استاندار آذربایجان غربی از نحوه توزیع بسته های معیشتی در قالب طرح محله محور شهید سلیمانی در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، استاندار آذربایجان غربی از نحوه توزیع بسته های معیشتی در قالب طرح محله محور شهید سلیمانی در شهرستان خوی بازدید نمود.