بازدید سفیر ایران در ترکیه و فرماندار شهرستان خوی از مرز رازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه و سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی از مرز رازی بازدید نمودند.
همچنین سفیر ایران در ترکیه و فرماندار شهرستان خوی در جلسه ای با حضور مدیران نهادهای مرتبط مسائل و مشکلات این مرز را بررسی نمودند.