بازدید سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از ستاد بازسازی بخش قطور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از ستاد بازسازی بخش قطور بازدید نمود.