برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.
:small_red_triangle:ارتقاء محتوایی مجالس عزاداری و مقابله با خرافات و پیرایه های دینی و مذهبی از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.