برگزاری کمیته راهبردی شهر و روستای بدون دخانیات

حسین عباسی در ابتدای جلسه با گرامیداشت هفته مبارزه با اعتیاد، مشکل اعتیاد را یکی از چالش‌ برانگیزترین مسائلی دانست که جامعه جهانی با آن رو به رو بوده و تاثیرات نامناسبی را در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیت و جلوگیری از توسعه پایدار در جوامع گذاشته است.
فرماندار خوی در ادامه به حساسیت ها و بحران های اجتماعی در سنین نوجوانی اشاره و بر ممنوعیت دایر نمودن قلیانسرا در نزدیکی محدوده مدارس و مراکز آموزشی تاکید کرد. وی همچنین به روسا و مدیران حاضر در جلسه دستور داد تا با اجرای قانون منع مصرف دخانیات در ادارات دولتی، از استعمال دخانیات توسط کارکنان دولت در فضاهای سربسته ادارات جدا جلوگیری بعمل آید.
عباسی استفاده از پتانسیل ادارات آموزش و پروش و ورزش و جوانان و همچنین بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان های مردم نهاد را یکی از راهکارهای اساسی کاهش مصرف دخانیات در سطح جامعه دانست.