بررسی مسائل و مشکلات توانبخشی مادر با حضور فرماندار شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس و مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات توانبخشی مادر با حضور فرماندار شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس و مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.