بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضور سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به حفظ و صیانت از عناصر طبیعت اظهار داشت: حفظ و صیانت از آب و خاک ضروری می باشد در غیر اینصورت زندگی برای بشریت غیرقابل تحمل خواهد شد.
وی در ادامه حفظ منابع طبیعی را ضروری عنوان کرد و افزود: عدم صیانت از منابع طبیعی و آسیب زدن به آن صدمات جبران ناپذیری را بشریت وارد میکند و باید با برنامه ریزی دقیق از این منابع حفاظت نماییم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه بر حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تاکید نمود و افزود: با بهره برداری اصولی و با مشارکت مردم می توان از این منابع در جهت توسعه پایدار حرکت نمود.
وی در ادامه از رفع تصرف 200 پلاک در سطح استان خبر داد و افزود: روند رفع تصرف از منابع و اراضی ملی با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت و مردم نیز هرگونه تخلف را به سامانه ۱۵۰۴ گزارش نمایند.