مهلت یکماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام

 مهلت یکماهه مشمولان سهام عدالت برای انتخاب نحوه آزادسازی سهام

رئیس سازمان خصوصی سازی:

 هم اکنون ارزش سهام عدالت تقریباً ۱۱ میلیون تومان است.

 یک ماه فرصت است که مشمولان نحوه آزادسازی سهام خود را انتخاب کنند.

 اگر کسی ظرف این یک‌ماه وارد سامانه نشد، به منزله این است که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده است