بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مهدیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف آموزشکده فنی و حرفه ای دختران مهدیه از جمله فضای آموزشی، کارگاه ها و خوابگاه بازدید نمودند.

اختصاص اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تکمیل طرح توسعه این دانشکده و رفع مشکلات خوابگاه دانشجویی از جمله موضوعات مطرح شده در این بازدید بود.