بازدید حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از برگزاری آزمون نظام مهندسی و نحوه اجرای شیوه نامه های بهداشتی بر مقابله به بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از برگزاری آزمون نظام مهندسی و نحوه اجرای شیوه نامه های بهداشتی بر مقابله به بیماری کرونا بازدید نمود.