عید سعید فطر بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

 عید سعید فطر بر عموم مسلمین جهان مبارک باد