بازدید شبانه فرماندار شهرستان خوی از درمانگاه ها و داروخانه ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  فرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در درمانگاه فرهنگیان و داروخانه ها بازدید و از تلاش های کادر درمانی قدردانی نمود.