بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از مراحل پایانی آسفالت ریزی محور خوی- ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از مراحل پایانی آسفالت ریزی محور خوی- ایواوغلی بازدید نمود.