اطلاعیه انتخاب مشاور پروژه تهیه طرح هادی زرآباد

احتراماً، به استناد ابلاغیه موافقتنامه شماره ۵۶۲۸۶۲ مورخ  ۹۹.۰۶.۲۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد برای"تهیه طرح هادی شهر زرآباد" از شرکت های مهندسین مشاور صاحب صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه شهرسازی دعوت بعمل آورد. متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ظرفیت کاری و به منظور ارزیابی کیفی، فنی و مالی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۹.۱۱.۱۵ گزارش سوابق کاری و فنی مرتبط و قیمت پیشنهادی خود را (در پاکتهای جداگانه) به این دفتر تحویل نمایند. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04431972422 جناب مهندس دیلمقانی تماس حاصل فرمایند.

 دفتر فنی،امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان غربی