برگزاری جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

تیموری در این جلسه به مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و افزود: حق برخورداری از اعمال بی طرفانه قوانین ، حفظ حریم خصوصی افراد و حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات از جمله مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری  میباشد.

در ادامه این جلسه مقرر گردید میز خدمت در ادارات  جهت خدمات رسانی بیشتر در راستای تکریم ارباب رجوع فعال گردد.