بازدید فرماندارشهرستان خوی از پروژه های عمرانی بخش صفائیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از پروژه های عمرانی بخش صفائیه از جمله طرح گازرسانی به این بخش و پروژه تامین آب شرب روستای قزلداش بازدید و دستورات لازم درخصوص رفع مسائل و مشکلات این پروژه ها را صادر نمود.