اطلاعیه

با توجه به اینکه وضعیت شهرهای آذربایجان غربی از تاریخ ۲۰ دی ماه بصورت زرد خواهد بود، لذا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای محدودیت های هوشمند، فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای محدودیتهای ابلاغی ستاد ملی کرونا از جمله دورکاری ادارات، تردد خودروها و فعالیت های گروه چهار متناسب با وضعیت زرد شهرها، اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی