فرماندار شهرستان خوی: با متجاوزان به حریم رودخانه ها قاطعانه برخورد خواهیم نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ای به منظور اتخاذ تصمیم های لازم در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه الند به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این جلسه سید محمد عابدی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی در سال های گذشته از طرف نهادهای مرتبط , از حریم رودخانه ها به صورت کامل محافظت نشده است.
وی تصریح کرد: با متجاوزان به حریم رودخانه ها قاطعانه برخورد خواهیم نمود.
همچنین در این جلسه مقرر گردید در راستای  تغذیه آب های زیرزمینی  حریم رودخانه الند آزاد سازی و در جهت انتقال آب رودخانه به مسیل قدیمی اقدام گردد.