بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از محل ثبت نام شوراهای اسلامی روستا در بخش فیرورق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی  از محل ثبت نام شوراهای اسلامی روستا در بخش فیرورق  بازدید نمود.