بازدید فرماندار شهرستان خوی از شرکت دخانیات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف شرکت دخانیات بازدید نمود.

در این بازدید که مدیرکل دخانیات استان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی را همراهی می کرد حسین عباسی بر رفع مسائل و مشکلات این واحد و راه اندازی مجدد آن تاکید نمود.