بازدید تیموری سرپرست فرمانداری، نجف زاده نماینده مردم در مجلس و بدلی مدیرکل بنیاد مسکن از کارگاه تامین مصالح ساختمانی و روند بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده روستاهای زلزله زده بخش قطور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست فرمانداری،  نجف زاده نماینده مردم در مجلس و بدلی مدیرکل بنیاد مسکن از کارگاه تامین مصالح ساختمانی و روند بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده روستاهای زلزله زده بخش قطور بازدید نمود.