با حضور استاندار آذربایجان غربی؛ وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهرستان های ماکو و خوی بررسی شد/ تاکید بر رعایت دستورالعمل ها، اجرا و نظارت دقیق بر محدودیت ها

استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به شهرستانهای ماکو و خوی ضمن افتتاح چند پروژه شبکه بهداشت و درمان در نشست با فرمانداران و روسای شبکه بهداشت و درمان وضعیت شیوع بیماری کرونا در این دو شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ محمدمهدی شهریاری به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی امروز چهارشنبه در سفر به ماکو در نشستی با امام جمعه،فرماندار، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس و رئیس شبکه بهداشت و درمان ماکو وضعیت شیوع کرونا در ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

شهریاری در این نشست با تاکید بر اینکه رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، اجرا و نظارت دقیق بر محدودیت ها راهکارهای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا است افزود: فرمانداران موظف هستند بر رعایت دستورالعمل ها بویژه در ادارات نظارت کنند.

مقام عالی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی  همچنین با سفر به شهرستان خوی در جلسه ای با حضور مسئولین این شهرستان آخرین وضعیت شیوع کرونا را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این جلسه امکانات درمانی، نحوه رعایت دستورالعمل ها و محدودیت های کرونایی مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای تامین نیازهای شهرستان صادر شد.