آغاز رزمایش طرح زمستانی نیروهای امدادی و خدمات رسان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، رزمایش طرح زمستانی نیروهای امدادی و خدمات رسان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی آغاز شود.