توزیع اقلام امدادی در بین زلزله زدگان بخش قطور

توزیع اقلام امدادی در بین زلزله زدگان بخش قطور