بازدید استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید کپسول اکسیژن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحد تولید کپسول اکسیژن بازدید نمودند.

گفتنی است این واحد با تولید بیش از ۵۰۰ کپسول اکسیژن در روز نقش بسزایی در تامین کپسول های اکسیژن در سطح کشور که برای درمان بیماران کرونایی مورد استفاده قرار میگیرد دارد.

شایان ذکر است واحد تولید کپسول اکسیژن سراج، مستقر در شهرک صنعتی خوی تنهاترین واحد تولید کپسول اکسیژن با استاندارد اروپایی در خاورمیانه است.