بازدید امام جمعه، سرپرست فرمانداری و نماینده مردم در مجلس از مجتمع تجاری ایران زمین

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، امام جمعه، سرپرست فرمانداری و نماینده مردم در مجلس از مجتمع تجاری ایران زمین بازدید نمودند.

گفتنی است مجتمع تجاری ایران زمین خوی با مساحتی بیش از ۲ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در ۹ طبقه احداث شده است.