بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از بیمارستان آیت الله خویی

همزمان با سفر هیئت دولت به استان آذربایجان غربی، دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در شهرستان خوی، از طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خویی (ره) بازدید نمود.

در این بازدید مقرر گردید تکمیل فاز دوم این بیمارستان در مساحت 12 هزار متر مربع در برنامه کاری دولت قرار گیرد.