برگزاری جلسه ستاد ساماندهی و ارتقا خدمات سفر با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی ، جلسه ستاد ساماندهی و ارتقا خدمات سفر با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه بر تنظیف ورودی و خروجی روستاها از نخاله و  زباله ها تاکید نمود.