بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بانک ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در بانک ها بازدید نمود.