فرماندار : شهرستان خوی به شهر دارالنجات تبدیل شده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با حضور در روستای آغشلو از توابع بخش مرکزی در دیدار با خانواده اسماعیل لو ضمن تسلیت به خانواده مرحوم زهرا اسماعیل لو از این خانواده به خاطر اهدا عضو متوفی با اهدا، لوح سپاس تقدیر و تشکر نمود.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرستان خوی به شهر دارالنجات تبدیل شده است اظهار داشت: نجات یک انسان توسط یک انسان دیگر طبق آموزه های دینی نجات همه انسان ها و بشریت می باشد و فرهنگ اهدای عضو که در شهرستان خوی آغاز شده است بسیار مقدس می باشد که باید ادامه پیدا کند.