افتتاح نخستین واحد مسکونی بازسازی منطقه زلزله زده قطور خوی با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی

افتتاح نخستین واحد مسکونی بازسازی منطقه زلزله زده قطور خوی با حضور محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و فرماندار شهرستان خوی