برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

:small_red_triangle:فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر تصویب طرح هایی با اشتغالزایی بیشتر تاکید نمود.

:small_red_triangle:بررسی طرح های اشتغال پایدار روستایی از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود