بازدید حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از پل در حال احداث مهلذان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از پل در حال احداث مهلذان بازدید نمود.

شایان ذکر است این پل با ۵ دهانه ی ۲۰ متری و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال در حال احداث میباشد که با توجه به اتمام عملیات بتن ریزی عرشه، به زودی به بهره برداری خواهد رسید.