سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به شهرستان خوی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در راستای بررسی مشکلات تداخلات اراضی ملی مناطق فیرورق و قره درویش، مهندس علیرضا فخاری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور به شهرستان خوی سفر نمود.