برنامه زنده "در مسیر توسعه"

برنامه زنده "در مسیر توسعه"

با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی

دوشنبه ۲۹ دی ساعت ۱۹ عصر از سیمای مرکز آذربایجان غربی